ଦେବଯାନୀ ରାୟ

ଭାବୁଛି ବଦଳାଇ ଦେବି ଏଇ ଅଭ୍ୟାସ
ଗୋଟେ ଅଂହକାର, କିଛି ଅଭିମାନ
ମୋର ସେହି ଅଭିମାନ
କାହାର ସମ୍ବେଦନାର ଉଷ୍ମ ନିଃଶ୍ୱାସରେ
ଖସିଯାଏ ଧୂଳି କଣା ପରି
ମିଶୁଥାଏ ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇ ମାଟିରେ..ପବନରେ । ।


ତୁମ ଇଲାକାର ପୃଥିବୀ
ଏକଦା ଯହିଁ ଥିଲା ମୋର ମୃଗୟା ବିଳାସ
କାହିଁ ମୋ ଅଗୋଚରେ
ଦେଇନଥିଲି ତ କାହାକୁ ଅଧିକାର
ସବୁକୁଛି ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ । ।


ତୁମ ଭାବନାରୁ, ଚାହିଁବାରୁ, ଲୋଡ଼ାପଣରୁ
ବିଯୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ
ମୁଁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଚାଲିଲି
ସ୍ୱପ୍ନ, ସଂରଚନା ଓ ସ୍ପନ୍ଦନରୁ । ।


ଆଜି ମନ ଚାହେଁ ପୁଣି ଥରେ
ତୁମ ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ପ୍ରବଣତାକୁ
ଓଦା କରି ଦେବାକୁ
ତୁମ ସଫେଦ୍ ଛାତିର ପୃଷ୍ଠାକୁ
ବାକ୍ୟାଂଶରେ ଭରି ଦେବାକୁ
ତୁମ ଅନ୍ତଃ ସତ୍ତାର ପ୍ରାଣ କୋଷରେ
ମୋ ପୂର୍ବ ରାଗ ଉଦ୍ ଜୀବିତ କରିବାକୁ । ।


ଜାଣ, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ହେବାକୁ ଚାହେଁ
ସୂର୍ଯ୍ୟମାନ
କାରଣ, ମୁଁ ଜାଣେ ମୋ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା
ତୁମ ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତ କଣିକା ପାଇଁ
କେତେ ଯେ ପ୍ରୟୋଜନ । ।


ମାର୍ଫତ୍‌-ସ୍ୱରୂପ ରଂଜନ ରାୟ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବଜାର,
ଜଟଣୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ମୋ-୯୪୩୭୪୧୩୩୧୪

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *