ଅରବିନ୍ଦ ଦାସ ମଟର ସାଇକେଲ ନୁହେଁ.. ବୁଲେଟ କୁହ : ରୟାଲ ଏନଫିଲଡ଼ ବୁଲେଟ, ଏକଦମ ରୟାଲ, ରାଜାଙ୍କ ବାହାନ… । ପିଣ୍ଡାରେ ଥୁଆ ହୋଇଥିବା ବୁଲେଟକୁ ଦେଖି ଜୟନ୍ତୀ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇଯାଉଥିଲା ।

Read More

ଅବିନାଶ ସାହୁ ପୁଣିଥରେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ତତେଅଚାନକ ଛିଡ଼ାକଲା ଡିସେମ୍ବର ତତେ ହଠାତ୍ ସାମ୍ନାରେ ପାଇଖୁସିରେ ଫୁଲିଗଲା ଓଠତରଟିଗଲା ଆଖିଛାତିର ଦୁକୁଦୁକି ବଢିଲା କି କମିଲାଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁମିଛ ହସଟେ ମୁହଁକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଚାଲିଗଲୁ ।

Read More